Ismail, Wazzainab Binti. “Pemilihan Indikator Bagi Model Peta Minda Kombinasi (MPMK) Untuk Memahami Ilmu Bayan ”. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-JBL) 5, no. 2 (November 30, 2023): 101-110. Accessed May 30, 2024. https://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/153.