Ismail, W. B. “Pemilihan Indikator Bagi Model Peta Minda Kombinasi (MPMK) Untuk Memahami Ilmu Bayan ”. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), vol. 5, no. 2, Nov. 2023, pp. 101-10, doi:10.53840/ejbl.v5i2.153.