Ismail, Wazzainab Binti. 2023. “Pemilihan Indikator Bagi Model Peta Minda Kombinasi (MPMK) Untuk Memahami Ilmu Bayan ”. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL) 5 (2):101-10. https://doi.org/10.53840/ejbl.v5i2.153.