(1)
Ismail, W. B. Pemilihan Indikator Bagi Model Peta Minda Kombinasi (MPMK) Untuk Memahami Ilmu Bayan . e-jbl 2023, 5, 101-110.