APLIKASI TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU DALAM FILEM MAT KILAU

Authors

  • Azean Idruwani binti Idrus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v5i2.152

Keywords:

filem, Mat Kilau, pendekatan dakwah, Islam, Teori Pengkaedahan Melayu

Abstract

Makalah ini menumpukan penganalisisan filem Mat Kilau sebuah filem biografi epik sejarah Malaysia 2022 arahan Syamsul Yusof. Filem ini mengisahkan tentang Mat Kilau bersama dengan ayahandanya, Tok Gajah dan sahabatnya berjuang bermati-matian menentang penjajahan British satu ketika dahulu. Analisis berdasarkan Filem Mat Kilau menerusi pendekatan dakwah  ini merupakan kaedah yang digunakan bagi melihat perkembangan Islam dan wadah untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan atau ketaatan insan kepada Allah. Fokus kajian tertumpu kepada peristiwa-peristiwa penting yang memperlihatkan kehadiran Pendekatan Dakwah dalam filem Mat Kilau (2022). Kajian bersifat kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis teks. Dapatan kajian mendapati adanya penerapan islam seperti kepentingan masa, membantu orang yang dizalimi, sifat dengki, pemimpin ummah dan larangan memfitnah.Filem ini mampu menjadi alat untuk mengembangkan nilai Islam yang berlandaskan al-Quran dan hadis yang membawa kebaikan kepada pembangunan manusia.

References

Ahmad Anas dan Hendri Hermawan Adinugraha, (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies.Vol 11, No 1 (2017).53-72.

Al-Hafizh , Mushlihin. (2012). Pengantar Teori Motif dan Motivasi. http://www.referensimakalah.com/2013/05/pengantar-teorimotif-dan-motivasi.html Diakses 10 Jun 2023.

Adkhana Faizzatur Rokhmah. (2018). Dengki Dalam Perspektif Al-Quran Korelasi Dengan Teori Agresi. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Fatimah Muhd Shukri dan Nur Afifah Vanitha Abdullah. (2020). Perkembangan Industri Filem Nasional Malaysia (1933 – 1989). Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, Vol. 47 (2).126-148.

Dahia Lubis, 2016). Persepsi Mubaligh Dan Mubalighah Terhadap Kesetaraan Dan Keadilan Gender di Kota Medan.Jurnal Ilmu -Ilmu Keislaman. Vol 40, No 1. 1-24.

Hashim Awang (1994a). Metodologi Kesusasteraan Islam : Kaedah Penilaian.” Dewan Sastera, Februari, 10-15.

Hashim Awang. 1994b. “Pengkajian Sastera: Pengkaedahan Melayu.” Pengarang, Teks dan Khalayak. Dlm. Sahlan Mohd. Saman (pnyt.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 326-335.

Jumali Hj. Selamat. (2009). Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu Dalam Menjaras Ribut Menerusi Pendekatan Dakwah. Jurnal Personalia Pelajar Bil. 12.19 - 37.

Lola Fadilah dan Satria Kharimul Qolbi. (2022). Memahami Pendidikan Islam Berdasarkan Tafsir Ayat-ayat Ilmu Pengetahuan Dalam Al-qur’an.

Mazarul Hasan Bin Mohamad Hanapi, Abdul Halim Ali Dan Mohd Rosli Saludin. (2016). “Simbol Dalam Mantera Menurut Kepercayaan Orang Melayu.dlm Jurnal RUMPUN. Tanjong Malim: Persatuan Penulis Budiman.

Md. Rozalafri Johori & Megat Al-Imran Yasina. 2014a. Menyubur Fikrah Islam Penerbit Rancangan Televisyen Islamik: Suatu Sorotan Pandangan Dunia Dan Falsafah Universiti. Conference Of Management & Muamalah. Auditorium, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kajang, 26-27 Mei.

Md. Rozalafri dan Megat Al-Imran, 2014a). Syarat Penerbitan TV Patuh Syariah: Suatu Refleksi. 1st National Conference on Communication Research & Exhibition [2015] KUIS, 4 Mac 2014.901-971.

Mohd Ajib Ismail. (2020). Rasulullah Saw Teladan Ummah Sepanjang Zaman. Diakses pada

Januari 2023. Diperoleh daripada https://alhijrahnews.com/rasulullah-saw-teladan-ummah-sepanjang-zaman/.

Mohd Firdaus Che Yaacob & Normaliza Abd Rahim. (2016). Nilai Baik Hati Menerusi Cerita Rakyat Melayu Terhadap Masyarakat Melayu Suatu Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu. Journal of Business and Social Development, 4 (2), 45-57.

Muhammad Naim. (2019). Memahami Nilai Masa Dalam Islam. Diakses pada 28 Januari

Diperoleh daripada https://inchenaim.com/nilai-masa-dalam-islam/

Nadia Ishak Dan Kamariah Kamarudin. (2019). Aspek Dakwah Dalam Novel Suriati

Berdasarkan Pendekatan Dakwah Teori Pengkaedahan Melayu) MALAY LITERATURE Vol. 32 (1).116-144.

Noeng Muhadjir,1996). Metodologi Penelitian Kualitatif Penerbit Rake Sarasisn, Yogyakarta

Koentjaraningrat. 1993. Metode-metode Penelitian Masyarakat.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Noor Hazwany Haji Arifin dan Noryamisma Ismail. (2014). Pemikiran Dalam Novel Semanis Kyuho Karya Ghazali Lateh. Jurnal Pengajian Melayu - Jomas, Jilid 31, 2020: 151-168

Nur Samsiah Mazlan, Mohd Firdaus Che Yaacob Dan Nasirin Abdillah,2021. Keberkesanan Unsur Watak Dan Perwatakan Dalam Cerita Rakyat Dalam Kalangan Kanak-Kanak Dan Remaja Melalui Media Animasi. Jurnal Melayu Bil.20 (2).230 -246.

Nur Samsiah Mazlan, Mohd Firdaus Che Yaacob dan Nasirin Abdillah. (2021). CITRA Masyarakat Dalam Naratif Lisan: Satu Pendekatan Teori Pengkaedahan Melayu. Journal of Business and Social Development. Vol 9 (2). 93-106

Nurul Nasuha Binti Mohd Rosle dan Zubir Bin Idris. (2018). Hikayat Nabi Adam:Satu Kajian Teks dan AnalisisBerdasarkan Pengkaedahan Keagaamaan. Jurnal Wacana Sarjana, 2(2),1-15.

Rabbyatul Adawiyah Che Hussin, Hakimah Syafiqah Abdul Latif, Ilya Maisarah Che Zakaria,2022). Nilai Kemanusiaan Dalam Filem Magika (2010): Satu Pengkaedahan Teori Pengkaedahan Melayu Oleh Hashim Awang (1989). E-Proceeding Webinar Budaya Di Persada Dunia Pelestarian Warisan. Jabatan Pengajian Warisan Fakulti Teknologi Kreatif Dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan.

Siti Marwani, 2020). Analisis Semantik Kata Zalim dalam Al-Qur’ân. Tesis Sarjana yang

tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia. Institut Ilmu Al-Qur’an (Iiq) Jakarta.

Wildan Imaduddin. (2019). Menolong Orang yang Dizalimi. Diakses pada 27 Januari 2023. Diperoleh daripada https://bincangsyariah.com/kolom/menolong-orang-yang dizalimi/

Wawarah Saidpudin. (2017). Televisyen Medium Dakwah: Peranan, Pengaruh Dan Cabaran. 4 Th International Research Management & Innovation Conference (Irmic 2017) Institut Latihan Malaysia (Ilim) Bangi, 7 September 2017.188-201

Downloads

Published

2023-11-30

How to Cite

binti Idrus, A. I. (2023). APLIKASI TEORI PENGKAEDAHAN MELAYU DALAM FILEM MAT KILAU. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 5(2), 88-100. https://doi.org/10.53840/ejbl.v5i2.152