Ramli, Nazratul. “Faktor Kesukaran Pelajar Melayu Dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-Huruf Arab”. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-JBL) 3, no. 1 (May 31, 2021): 31-42. Accessed July 30, 2021. http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/54.