Ramli, N. “Faktor Kesukaran Pelajar Melayu Dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-Huruf Arab”. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), Vol. 3, no. 1, May 2021, pp. 31-42, http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/54.