Ramli, N. (2021) “Faktor Kesukaran Pelajar Melayu dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-huruf Arab”, e-Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-JBL), 3(1), pp. 31-42. Available at: http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/54 (Accessed: 30July2021).