Ramli, Nazratul. 2021. “Faktor Kesukaran Pelajar Melayu Dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-Huruf Arab”. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL) 3 (1), 31-42. http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/54.