RAMLI, N. Faktor Kesukaran Pelajar Melayu dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-huruf Arab. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-JBL), v. 3, n. 1, p. 31-42, 31 maio 2021.